แถลงข่าวแผนธุรกิจและเปิดตัวผู้บริหาร บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
12/02/2015 ครัวกรุงเทพ Canton House พญาไท