แถลงข่าว การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน
09/04/2015 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานแถลงข่าว บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปนึกษาทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัดทรัพย์ฯ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ณ โถงนิทรรศการ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย