สรุปภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ 2556
06/02/2014 ร้านอาหารช่อผกา นนทบุรี

สรุปภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ 2556 แนวโน้มปี 2557 พร้อมด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจของบมจ. บิลท์ แลนด์” โดยคุณชัยรัตน์ ธรรมพีร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิลท์ แลนด์ วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ร้านอาหารช่อผกา นนทบุรี