แถลงข่าวผลการดำเนินงานรอบครึ่งปีแรก
15/08/2013 S31 Sukhumvit Hotel

งานแถลงข่าวผลการดำเนินงานรอบครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งปีหลังประจำปี 2556 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท ห้อง แกลอเรีย 2-3 ชั้น 5