อบรมสัมมนาหลักสูตร การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการงบประมาณ (รุ่นที่ 2 )
01/12/2014 โรงแรมเดอะริชชี่ฟิลด์ รีสอร์ท สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี