อบรมสัมมนาหลักสูตรการเงิน การบัญชี การพัสดุ การงบประมาณ (รุ่นที่1)
09/11/2014 ระเบียงดาวการ์เด้น แอนด์รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา