เวทีประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต(คพข.)
30/04/2014 โรงแรมแกรนด์ฮิลจ์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์