อบรมสัมมนาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต(คพข.)รุ่น2
27/10/2014 โรงแรมแมนดาริน