เวทีการจับฉลากรายชื่อเพื่อสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)
24/06/2014 สำนักงาน กกพ.กรุงเทพฯ