การเสนอโครงการชุมชน การติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ครั้งที่1
12/02/2015 โมแมนติกรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา