งานแถลงข่าว "ทิศทางและแผนงานตามยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3
16/09/2017 ณ อีโค่ โมเม้น บีช รีสอร์ท

งานแถลงข่าว "ทิศทางและแผนงานตามยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) และผลการดำเนินงานสำคัญในรอบ 3 ปี วันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ อีโค่ โมเม้น บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี