พิธีการจับสลากคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2558
21/04/2016 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

พิธีการจับสลากคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ