อบรมสัมมนาการใช้งานระบบเว็บท่า
09/06/2016 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

อบรมสัมมนา การใช้งานระบบเว็บท่า สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ เพื่อบันทึกแบบเสนอแผนงานและรายงานความก้าวหน้าโครงการชุมชน วันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร