การเสนอโครงการชุมชน การติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ครั้งที่3
28/05/2015 คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี