การเสนอโครงการชุมชน การติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ครั้งที่2
02/03/2015 โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ