อบรม คพข.รุ่น 2 "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้1" ครั้งที่4
08/04/2015 โรงแรมร้อยเกาะ จงสุราษฎ์ธานี

โครงการอบรมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 2 "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1" หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นสำหรับ คพข." ครั้งที่ 4 (ภาคใต้) วันที่ 8-10 เมษายน 2558 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จงสุราษฎ์ธานี