อบรม คพข.รุ่น 2 "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้1" ครั้งที่3
30/03/2015 โรงแรมสุโขทัย เฮอร์ริเทจ จ.สุโขทัย

โครงการอบรมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 2 "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1" หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นสำหรับ คพข." ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ) วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 ณ โรงแรมสุโขทัย เฮอร์ริเทจ จ.สุโขทัย