อบรม คพข.รุ่น 2 "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้1" ครั้งที่2
16/03/2015 โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา

โครงการอบรมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 2 "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1" หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นสำหรับ คพข." ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง) วันที่ 16-18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา