อบรม คพข.รุ่น 2 "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้1" ครั้งที่1
09/03/2015 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

โครงการอบรมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 2 "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1" หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นสำหรับ คพข." ครั้งที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น