พิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2555
02/04/2012 สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี)