บวงสรวงและแถลงข่าวการจัดงาน คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง
06/10/2014 พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี