แถลงข่าวการจัดงาน คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง
02/10/2014 ห้องวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง