คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 4
01/11/2014 ลานกิจกรรม เซ็นทรัล เฟสติวัล จ.เชียงใหม่