คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3
25/10/2014 ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.ขอนแก่น