คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2
18/10/2014 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) จ.สงขลา