คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1
11/10/2014 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี