มอบโลกสดใส ผ่านดวงใจ แทนดวงตา
19/06/2013 โรงเรียนศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี

พิธีเปิดอาคารหาพักร่มเย็น ณ โรงเรียนศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี