แถลงข่าวโครงการ รู้แล้วรอด!
19/11/2013 โรงหนังสกาลา

แถลงข่าว โครงการ "รู้แล้วรอด!" โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 19 พฤศจิกายน 2556