สดุดีบรมครูเชิดชูโรงเรียนอำนวยศิลป์
29/11/2013 โรงเรียนอำนวยศิลป์